Sprawdź naszą ofertę emrol.pl !

Currency
0

Brak produktów

Wysyłka Darmowa wysyłka!
Razem 0,00 zł
Do Koszyka Realizuj zamówienie

Produkt dodany poprawnie do Twojego koszyka

Ilość
Razem

Ilość produktów w Twoim koszyku: 0. Jest 1 produkt w Twoim koszyku.

Razem produkty: (brutto)

Regulamin sklepu

Zgodnie z wymogami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/678 z dnia 27 kwietnia 2016 r. wprowadzamy zmiany w regulaminie i funkcjonowaniu strony sklepu internetowego emrol.pl. Poniżej co następuje:

1. Administratorem danych osobowych jest "EMROL" Mariusz Konopiński z siedzibą w Inowrocławiu przy ul. Kazimierza Wielkiego 8. Firma jest wpisana do Ewidencji Działalności Gospodarczej pod numerem ewidencyjnym: 3746/10, posiada nadany numer identyfikacji podatkowej (NIP): 466-017-81-95 oraz numer statystyczny Regon: 340745580.. Dane osobowe użytkownika będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, b i c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/678 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz.UE.L 2016 Nr 119), w celu założenia i prowadzenia konta klienta na stronie internetowej emrol.pl, świadczenia usług drogą elektroniczną zgodnie z regulaminem emrol.pl oraz realizacji zamówień złożonych w sklepie internetowym emrol.pl, jak również w celu komunikacji związanej z funkcjonowaniem sklepu internetowego emrol.pl. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do założenia konta i w zakresie niezbędnym do realizacji umowy. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych.

2. Sklep internetowy emrol.pl zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym w szczególności przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/678 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz aktualnie obowiązującymi przepisami prawa polskiego regulującymi ochronę danych osobowych, informuje wszystkich użytkowników, iż dane osobowe przetwarzane są w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.

3. Zgodnie z zasadami określonymi w art. 7 ust 3; 15;16;17;18;20;21 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/678 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych sklep internetowy emrol.pl informuje wszystkich użytkowników o przysługujących im prawach co jest wyliczone:

1. Prawo do cofnięcia zgody

2. Prawo do sprzeciwu wobec wykorzystania danych

3. Prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”)

4. Prawo do ograniczenia przetwarzania danych

5. Prawo dostępu do danych

6. Prawo do sprostowania danych

7. Prawo do przenoszenia danych

Jeżeli, w wykonaniu wymienionych powyżej uprawnień, występujesz do nas z żądaniem, który to przewiduje tryb wysłania żądania drogą pocztową na adres siedziby spełniamy to żądanie albo odmawiamy jego spełnienia bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu miesiąca po jego otrzymaniu.

Użytkownik posiada ponadto prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, w przypadku uznania, że dane są przetwarzane niezgodnie z przepisami prawa.

Regulamin Sklepu

Sklep Internetowy "EMROL" działający pod adresem www.emrol.pl, prowadzony jest przez firmę "EMROL" Mariusz Konopiński z siedzibą w Inowrocławiu przy ul. Kazimierza Wielkiego 8. Firma jest wpisana do Ewidencji Działalności Gospodarczej pod numerem ewidencyjnym: 3746/10, posiada nadany numer identyfikacji podatkowej (NIP): 466-017-81-95 oraz numer statystyczny Regon: 340745580.

Dokonanie zakupu jest równoznaczne z zaakceptowaniem wszystkich postanowień niniejszego regulaminu.


1. Sklep Internetowy prowadzi sprzedaż produktów za pośrednictwem sieci Internet.

2. Zamówienia są przyjmowane za pośrednictwem sieci Internet. W celu złożenia zamówienia należy wypełnić formularz zamówienia. Po złożeniu zamówienia do Kupującego zostaje przesłana e-mailem wiadomość, że zamówienie dotarło do sklepu.

3. Realizacja zamówienia następuje, gdy do sklepu dotrze od Kupującego e-mail z potwierdzeniem złożonego zamówienia.

4. Czas realizacji zamówienia wynosi odpowiednio:
- w przypadku płatności „za pobraniem” - 4 - 6 dni roboczych od dnia otrzymania potwierdzenia złożenia zamówienia
- w przypadku płatności przelewem (przedpłata) - 4 - 5 dni roboczych od dnia zarejestrowania wpływu należnej kwoty na konto sklepu.

5. Po skompletowaniu zamówienia towar zostaje wysłany do Kupującego. Przewidywany czas dostawy - 2 dni robocze.

6. Termin otrzymania przesyłki = czas realizacji + przewidywany czas dostawy.

7. W przypadku niedostępności części towarów objętych zamówieniem Kupujący jest o tym niezwłocznie informowany. Kupujący decyduje czy zamówienie ma być zrealizowane częściowo czy w całości anulowane.

8. Do sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży przeznaczona jest ograniczona liczba towarów. Realizacja zamówień następuje według kolejności wpływania potwierdzonych zamówień, aż do wyczerpania się zapasów objętych taką formą sprzedaży.

9. Wszystkie ceny podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia zamówienia przez klienta. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych towarów do oferty sklepu internetowego, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach sklepu bądź wprowadzania w nich zmian.

10. Za zamówione towary Kupujący może zapłacić wybierając jedną z poniższych form płatności:
- przy odbiorze: należność pobiera kurier,
- przelewem bankowym na konto sklepu ( mBank: 09 1140 2004 0000 3002 6850 9199)

11. Zamówiony towar wysyłany jest na terenie Polski za pośrednictwem:

a. paczka pocztowa w przypadku pobrania na konto (Poczta Polska SA)

Do 5 Kg 5kg-10 kg 10kg-30kg
20,50zł 25,50 zł 34,50zł

Paczka pocztowa w przypadku płatności przelewem (przedpłata)

Do 5 Kg 5kg-10 kg 10kg-30kg
16,50zł 21,50zł 28,50zł

b. paczka kurierska (DHL Express (Poland) Sp. z o.o.)

Przy wysyłce za pomocą kuriera (DHL Express (Poland) Sp. z o.o.)

W zależności od wymiarów paczki oraz wagi, przesyłka realizowana jest w trzech możliwych pakietach.

Pakiet I Pakiet II Pakiet III
27,90 zł 30,90 zł 41,90 zł

12. W momencie potwierdzenia przez Kupującego wysłanego przez niego zamówienia dochodzi do zawarcia umowy pomiędzy SPRZEDAJĄCYM a KUPUJĄCYM. Przedmiotem umowy jest towar wymieniony w zamówieniu. Prawa i obowiązki stron wynikające z zawartej umowy uregulowane są w Ustawie z dnia 23 kwietnia 1964r Kodeks Cywilny (Dz. U. z 1964r. nr 16, poz. 93 z późniejszymi zamianami) oraz w Ustawie z dnia 30 maja 2014 r. "o prawach konsumenta".

13. Umowa sprzedaży towarów zawierana jest zgodnie z prawem polskim i w języku polskim.

14. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy sprzedaży jest sąd właściwy dla siedziby pozwanego lub sąd właściwy dla miejsca wykonania umowy.

15. Informujemy, że dane osobowe podane na formularzu zamówienia w sklepie internetowym „Emrol", są gromadzone i przetwarzane zgodnie z Ustawą z dn. 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 roku nr 101 poz. 926 z późniejszymi zmianami). Zgromadzone dane osobowe są wykorzystywane tylko i wyłącznie do celów realizacji złożonych zamówień oraz informowania o promocjach i w żadnym wypadku nie będą udostępniane osobom trzecim. Każdy klient naszego sklepu ma prawo do wglądu, modyfikacji oraz usunięcia swoich danych osobowych z naszej bazy danych.

16. Zwrot towaru. Zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014 r. "o prawach konsumenta", klient może zrezygnować z towaru kupionego w naszym sklepie bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od dnia odebrania przesyłki. Wzór oświadczenia o odstąpieniu stanowi załącznik do niniejszego regulaminu. Jest to możliwe tylko wówczas, gdy towar nie nosi śladów użytkowania, jest kompletny i nie został w żaden sposób zniszczony. Zwracany towar należy odesłać razem z otrzymaną wraz z nim fakturą. Sklep gwarantuje zwrot kwoty równej cenie towaru. Pieniądze zostaną zwrócone w ciągu 5 dni roboczych przelewem bankowym na konto wskazane przez klienta lub przekazem pocztowym na adres wskazany w zamówieniu. 

17. Reklamacje. Jeżeli po otrzymaniu towaru klient znajdzie w nim wady fizyczne powinien odesłać go przesyłką pocztową na adres "EMROL" Mariusz Konopiński, ul. Wiejska 38/16, 88-153 Kruszwica. Sklep nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem. Koszty związane z odesłaniem towaru reklamowanego sklep zwraca niezwłocznie po otrzymaniu przesyłki i rozpatrzeniu reklamacji. Do odsyłanego towaru należy dołączyć fakturę oraz opis przyczyny reklamacji. Wszelkie reklamacje rozpatrywane są w ciągu 5 dni roboczych od dnia ich wpłynięcia. Towar uszkodzony zostanie wymieniony na nowy pełnowartościowy, a jeśli będzie to już niemożliwe (na przykład z powodu wyczerpania zapasów), sklep zwróci nabywcy równowartość ceny towaru lub zaoferuje mu do wyboru inne dostępne w sklepie towary.


Proszę czekać